پنجشنبه 2 اسفند 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران

 

ارتباط با دبیرخانه‌ی همایش از طریق تلفن یا دورنگار

تلفن: ۸۸۷۲۵۱۰۱ (۰۲۱) – ۸۸۷۲۵۰۳۷ (۰۲۱)
 دورنگار: ۸۸۷۲۵۱۵۳ (۰۲۱)


نشانی دبیرخانه‌ی همایش

تهران، خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان ابن سینا، خیابان ۲۵ شرقی، شماره‌ی ۵، پژوهشکده‌ی آمار (۷۳۴۸۷-۱۴۳۳۸)

 

http://icom.srtc.ac.ir       |      icom@srtc.ac.ir