چهارشنبه 4 مهر 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران
 • آقای دکتر حسین محمودیان | عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس کمیته‌ی علمی کنفرانس  
 • آقای دکتر حبیب‌اله زنجانی | عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
 • آقای دکتر محمد میرزائی | رئیس انجمن جمعیت‌شناسی ایران
 • آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی | رئیس مؤسسه‌ی مطالعات و مدیریت جامع تخصصی جمعیت کشور و رئیس کمیته‌ی بین‌الملل 
 • خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور | عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • آقای علیرضا زاهدیان | معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران
 • خانم دکتر زهرا رضایی قهرودی | رئیس پژوهشکده‌ی آمار و دبیر کنفرانس
 • آقای دکتر حسن طایی | معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • آقای دکتر غلامعلی فرجادی | سرپرست معاونت آموزشی و دانشجویی مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
 • آقای دکتر امیر باقری | رئیس امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
 • آقای دکتر رسول صادقی | عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
 • آقای دکتر محمود مشفق | عضو هیئت علمی مؤسسه‌ی مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
 • آقای دکتر حسن عینی زیناب | عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر  غلامرضا کشاورز | عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
 • آقای دکتر ابوالفضل پاسبانی | رئیس گروه توسعه و برنامه‌ریزی مرکز پژوهش‌های مجلس
 • آقای دکتر کاوه کیانی | معاون پژوهشی پژوهشکده‌ی آمار و رئیس کمیته‌ی اجرایی کنفرانس
 • آقای دکتر ایوب فرامرزی | مدیر گروه آمارهای اقتصادی پژوهشکده‌ی آمار و دبیر اجرائی کنفرانس
 • آقای کامبیز کبیری | مدیر پروژه‌های صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ایران
 • آقای طه نوراللهی | مشاور رئیس مرکز آمار ایران
 • خانم فریبا بنی‌هاشمی | مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران
 • آقای جمشید پرویزی | رئیس گروه کنسولی و مهاجرت دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه
 • آقای محمد شیری | کارشناس ارشد گروه پژوهشی آمارهای اقتصادی پژوهشکده‌ی آمار
 • خانم لادن نوروزی | رئیس گروه دفتر امور برنامه‌ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور