پنجشنبه 2 اسفند 1397  |   | 
 
 
  ورود کاربران

هنگام ارسال مقاله‌ها به قسمت‌های «ارسال فایل‌های مقاله بدون نام نویسنده» و «ارسال فایل‌های مقاله با نام نویسنده» توجه کنید تا هر کدام از مقاله‌های بدون نام و بانام به‌درستی در قسمت‌های در نظر گرفته شده آپلود شوند. در غیر این صورت مسؤلیت آپلود اشتباه بر عهده‌ی کاربر بوده و آن مقاله از فرایند داوری خارج خواهد شد.

 

برای دریافت فایل راهنمای نگارش مقاله روی آیکن مورد نظر کلیک کنید.